Type

Technology Transfer Contract

Start Date

01/12/18

End Date

31/10/19

Staff

No items found

Project Description

REALITZACIÓ D’UN MODEL HIDROGEOLOGIC 3D DELS AQÜÍFERS DEL DELTA DEL LLOBREGAT
Entidad Financiadora: Comunitat d’Usuaris del Delta del Llobregat (CUADLL)

Close Menu