Type

Technology Transfer Contract

Start Date

01/10/15

End Date

31/10/18

Staff

Project Description

PLATAFORMA SIG DE GESTIÓ I ANÀLISI DE DADES GEOLÒGIQUES E HIDROGEOLÒGIQUES A LA CIUTAT DE BARCELONA. CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.; LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I EL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL EN LA MODALITAT DE COFINANÇAMENT.
Entidad Financiadora: Ajuntament de Barcelona / AGAUR (Generalitat de Catalunya)

Close Menu