Type

Start Date

01/01/18

End Date

31/12/19

Staff

Project Description

Investigació sobre el fraccionament d'isòtops estables de compostos halogenats en aigües contaminades.
Projectes de recerca, contractes i serveis gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera
FBG 309987
REsearch leaders: Albert Soler Gil; Mònica Rosell Linares

Close Menu