Servei d'Espectrometria de Masses

 
Home Serveis Servei Servei d'Espectrometria de Masses
Presentació

El Servei d' Espectrometria de Masses de l' Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l' Aigua (IDÆA) del CSIC en Barcelona està dividit en les següents unitats:  

v     Unitat d' Espectrometria de Masses d' Alta Resolució, situat al Pavelló de Dioxines, subdividit en  

        Ø      Laboratori de Dioxines 

        Ø      Laboratori de contaminants orgànics (POPs) en medi aquàtic

v     Unitat d' Espectrometria de Masses -Tècniques Especials, situat a la planta baixa del Pavelló de Química, subdividit en 

       Ø      Laboratori de GC-MS

       Ø      Laboratori de LC-MS  

       Ø      Laboratori de volàtils 

v     Unitat d' ICP-MS, s' ubicarà a la 5ª Planta de l' edifici “Pascual Vila”

Disposem de les tècniques següents:

- GC- MS en mode impacte electrònic

- Purge and Trap acoplat a GC-MS en mode impacte electrònic

- GC-MS en mode ionització química positiva i negativa (utilitzant metà o amoníac com gas reactiu)

- GC-MS/MS (impacte electrònic i ionització química)

- GC x GC- ToF en mode impact electrònic

- GC-HRMS (sector magnètic)

- LC-MS/MS (triple quadrupol, sondes d' Esp i Apci)

- LC-HRMS/MS (Q-q-ToF) (sonda Esp) 

- LC-MS/MS (Q-q-TRAP) (sondes d' Esp i Apci)

- LC-HRMS (ToF) (sonda Esp/ Esci)

- Anàlisi per espectrometria de masses de Baixa Resolució. GC/MS

- Anàlisi per espectrometria de masses d'Alta Resolució. HRGC/HRMS

 

 

 

Prevenció de Riscos Laborals

Actualitat social

FEDER 2015


Ajuts a infraestructures i equipament científic i tècnic

Projectes concedits:

CSIC15-EE-3218
CSIC15-EE-3373