Geoquímica Ambiental i Recerca Atmosfèrica (EGAR)

 
Home Departaments Grup Geosciences Geoquímica Ambiental i Recerca Atmosfèrica (EGAR)
Presentació

Els principals objectius d'aquest grup de recerca són l'avaluació qualitativa i quantitativa dels nivells i la composició dels contaminants atmosfèrics, així com l'estudi de la seva font d'origen i dels processos atmosfèrics que produeixen o modifiquen els aerosols. Amb aquesta finalitat s'estan realitzant investigacions en contaminants atmosfèrics tant naturals (pols africà, aerosol marí, ...) com antropogènics. Les aplicacions d'aquesta investigació es refereixen a la interacció dels aerosols i el clima, el seu impacte en la salut, així com la informació per a l'elaboració d'estratègies de reducció de la contaminació.

Altres objectius del grup d’investigació son l'estudi de l'impacte ambiental de la utilització del carbó i la valorització dels subproductes de la combustió/gasificació d'aquest i altres combustibles fòssils. 

Visitar la web del grup: http://www.idaea.csic.es/egar

 

 

Prevenció de Riscos Laborals

Actualitat social

FEDER 2015


Ajuts a infraestructures i equipament científic i tècnic

Projectes concedits:

CSIC15-EE-3218
CSIC15-EE-3373