Home Departaments Geociències
Geociències
  • Nom :Geociències
  • Cap :Enric Vázquez Suñé

La investigació sobre l'origen, el transport i l'evolució de les aportacions dels inorgànics naturals i antropogèniques en el medi ambient. Les àrees específiques inclouen l'atmosfera, aigües superficials i subterrànies.

Interès especial en la identificació de les partícules atmosfèriques i les fonts d'aerosols. Reciclatge de residus de la combustió. Balanç d'aigua i l'erosió dels sòls. Monitorització i modelació de la hidrologia de la superfície i els processos d'erosió.

Avaluació de les condicions hidrogeològiques adequades per l'emmagatzematge de residus a llarg termini. Desenvolupament de models numèrics de flux d'aigua i transport de contaminants reactius.

Línies principals de recerca: Geoquímica Inorgànica, Mineralogia, Hidrologia Terrestre i Superficial, l'erosió del sòl, tecnologia mediambiental i modelització numèrica.

 

Prevenció de Riscos Laborals

Actualitat social

FEDER 2015


Ajuts a infraestructures i equipament científic i tècnic

Projectes concedits:

CSIC15-EE-3218
CSIC15-EE-3373