Ramon Guardans in the “IDAEA weekly seminar series”

Sala d'Actes IDAEA-CSIC c/ Jordi Girona, 18-26, Barcelona

Títol: Característiques del Tercer Informe Global del Pla de Vigilància de Contaminants Orgànics Persitentnts en el Marc de l'Avaluació de l'Eficàcia del Conveni d'Estocolm. Contirbucio del Pla nacional del Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic
Idioma: català

Victor Matamoros al Café Prismàtic 2023

L'investigador Víctor Matamoros participa al Café Prismàtic 2023 amb el seminari "Com reduïm els contaminants en ecosistemes aquàtics amb solucions basades en la natura", on explicarà els resultats del projecte NATURE y conversarà amb un gestor o gestora de l'administració publica rellevant en el projecte.
Idioma: Català 

Close Menu