Laboratori de Difracció de Raigs X (DRX)

 
Home Serveis Servei Laboratori de Difracció de Raigs X (DRX)
Presentació

El laboratori de Difracció de Raigs X (DRX) de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), pertanyent al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), té com a finalitat donar un servei d’alta qualitat als grups de recerca del CSIC així com a altres entitats públiques i privades.

La DRX és la tècnica analítica de referència per l’estudi de la composició mineralògica d’una àmplia gama de materials, inorgànics o orgànics, tant d’origen natural com sintètic. El patró de DRX d’una substància és considerat com “l’empremta dactilar” de la substància. El material pot ser mineral, metall, ceràmic, vidre, plàstic, recobriments, paper, fàrmacs o pràcticament de qualsevol tipus. Les mostres poden estar en forma de pols, sòlids, pastilles i pel·lícules fines. La forma i la mida poden ser molt variable.

Camps d’aplicació

Cristal•lografia, mineralogia, química inorgànica i orgànica, química analítica, geologia, edafologia, metal•lúrgia, ceràmica, pigments, farmàcia, ciència de materials, ciències ambientals, arqueologia, restauració del patrimoni arquitectònic, construcció, mineria, biotecnologia, entre d'altres.

Serveis

El laboratori de DRX de l'IDAEA ofereix els següents serveis:

 • Identificació de fases cristal·lines

 • Determinació de l’estructura cristallina d’un compost

 • Distingir polimorfs d’un compost

 • Detectar impureses

 • Anàlisi semiquantitativa i quantitativa de fases cristal·lines, i en determinades mostres, de fases amorfes

 • Anàlisi d’argiles amb la prèvia preparació d’agregats orientats

 • DRX en incidència rasant (GIXRD) on la penetració de l'ona és limitada i les distàncies són en l'ordre de nanòmetres

 • Refinament d’estructures cristal·lines mitjançant el mètode Rietveld

Si esteu interessat en algun dels nostres serveis, si us plau, descarregueu i complimenteu la nostra fulla de comanda simplement seguint aquest enllaç

 

drx services

 

Equipament

Dos difractòmetres completament funcionals:

 • Difractòmetre de Raigs X D8 ADVANCE de la marca Bruker: difractòmetre θ:θ, amb mirall Göbel (per geometria en feix paral·lel), ànode de Cu, detector d’estat sòlid SOL-X amb possibilitat de canvi a detector de centelleig. Permet l'anàlisi directe en mostres que no es presenten en pols, i esta especialment indicat per l’anàlisi de materials que emeten fluorescència, tals com materials ferrosos.

 • Difractòmetre de Raigs X D8 ADVANCE A25 de la marca Bruker: difractòmetre de pols θ:θ, amb possibilitat de canvi entre geometria Bragg-Brentano (feix focalitzat) i mirall Göbel (feix paral·lel) per radiació de Cu, joc de reixes incidents variables o fixes, reixetes Soller, filtre de Ni, detector lineal ultra ràpid LynxEye, amb opció de gir de la mostra durant l'anàlisi i intercanviador de mostres automàtic de 90 posicions. És un equip idoni per a la identificació rutinària de compostos, anàlisi quantitativa i altres aplicacions.

equipment

 

Programes emprats habitualment

 

 • Diffracplus basic EVA

 • Diffracplus TOPAS

 • Base de dades ICDD-PDF2

 

Visitar la web del grup: http://www.idaea.csic.es/egar

 

 

Prevenció de Riscos Laborals

Actualitat social

FEDER 2015


Ajuts a infraestructures i equipament científic i tècnic

Projectes concedits:

CSIC15-EE-3218
CSIC15-EE-3373